På nöttallen växer kottar som är fyllda med små pinjekärnor. Det krävs en del tålamod för att få ut dem men om du väl lyckas kan du använda dem till pesto, som tillbehör i sallader eller i bakverk.
På nöttallen växer kottar som är fyllda med små pinjekärnor. Det krävs en del tålamod för att få ut dem men om du väl lyckas kan du använda dem till pesto, som tillbehör i sallader eller i bakverk.

Skogsträdgården ger mat överallt

Tänk dig att få oändligt med mat växandes utanför husknuten i en trädgård som nästintill sköter sig själv. Låter det som en dröm? Det är fullt möjligt och orsaken till allt fler lockas av att ha en skogsträdgård. I nya boken ”Skogsträdgården – odla ätbart överallt” berättar Philipp Weiss och Annevi Sjöberg hur du gör.

En skogsträdgård är, som namnet antyder, inspirerad av skogen och dess vilda natur. Men det som för ett ovant öga ser ut som en illa skött och vildvuxen trädgård är i själva verket en plats där i stort sett allt som växer är ätbart. Det är noga planterat i olika skikt, med hög- och lågväxande träd, buskar, örter och klängväxter som växer kors och tvärs, så att varje planta får rätt mängd sol.

Lövskogen som förebild

Det är framför allt den rika lövskogen som står som förebild för skogsträdgården, berättar Philipp Weiss, som har över tio års erfarenhet av arbete med sina två egna skogsträdgårdar i Stjärnsund i södra Dalarna.

– Det finns inga landbaserade ekosystem som är lika högproducerande som lövskog på våra breddgrader. Om lövskogen kan producera så mycket biomassa, skulle vi inte kunna göra på samma som lövskogen fast vi odlar mat istället? Det är grundidén.

Annevi Sjöberg, Daniel Larsson (formgivare) och Philipp Weiss är teamet bakom boken. Foto: David Roxendal
Annevi Sjöberg, Daniel Larsson (formgivare) och Philipp Weiss är teamet bakom boken.

Tillsammans med Annevi Sjöberg, även hon en entusiastisk skogsträdgårdsodlare, har han skrivit boken ”Skogsträdgården – odla ätbart överallt” och den måste sägas komma precis rätt i tiden. Intresset för skogsträdgårdar spirar i Sverige just nu.

Hög skörd lockar

Lockelsen ligger till stor del i löftet om en hög skörd av mat, från tidig vår till sent inpå hösten, utan att behöva ägna sig åt de flesta vanliga trädgårdssysslorna. Det går utmärkt att slarva lite eller åka bort på semester i en vecka utan att det gör något. Skogsträdgården sköter sig nämligen i stort sett själv. De vanliga arbetsmomenten i en trädgård, som att rensa ogräs, gräva, gödsla och bekämpa skadedjur, behövs inte här.

– Det arbetet läggs istället ut på naturliga organismer som mykorrhiza-svampar, daggmaskar och olika bakterier. Det gäller att försöka gynna dessa organismer istället för bekämpa dem som man gör i vanlig odling. Vi brukar kalla det att vi bjuder upp naturen till dans, säger Philipp Weiss.

Det här innebär att skogsträdgården är rena dunderkuren för den biologiska mångfalden.

Boken består huvudsakligen av uppåt 400 växtporträtt, men författarna ger också en bred naturvetenskaplig bakgrund till odlingstekniken och går igenom saker som jord, vatten, biologisk mångfald och mikroklimat.

Fångar in koldioxid

En intressant och kanske lite oväntad aspekt av skogsträdgården är att den kan spela en förvånansvärt viktigt roll i all fånga in koldioxid, något som kan bidra till att dämpa uppvärmningens effekter.

– Forskningsstudier har visat att om alla villaträdgårdar med gräsmattor skulle omvandlas till skogsträdgårdar så skulle de kunna lagra koldioxid motsvarande en femtedel av Sveriges utsläpp, berättar Philipp Weiss.

Detta på grund av att biomassan ovan jord är betydligt större i en skogsträdgård och framförallt att det lagras in väldigt mycket kol under jord.

– Den här odlingsformen kan bli en av våra viktigaste kolsänkor.