Skogsklädda hus i skyn

Grön stadsarkitektur i städer är på frammarsch världen över. Kloka hem gjorde ett besök vid två grönskande höghus i Milano som ger en hint om hur framtidens städer kan komma att se ut.

Grönskan väller ut från balkongerna till de två höghus som fått namnet Bosco Verticale, (Vertikal Skog) i Milano. Tornen är 111 meter och 76 meter höga och där växer över 800 träd och 14 000 växter, inrymda på stålförstärkta balkonger.

Bland det gröna huserar också ett tjugotal olika fågelarter.
Träden är mellan tre och sex meter höga och de fördelar som de
medför till den urbana miljön är många. De hjälper till att producera
syre, rena luften, dämpa smog och buller och fungerar dessutom som temperaturutjämnare.


– Höghus med gröna växter har större potential att förändra våra
stadsbilder än vad trädgårdar har. Det är ett radikalt alternativ till ny
teknik i den urbana stadsmiljön, säger Stefano Boeri, arkitekten bakom de två skogstornen, som nu planerar att bygga hela städer i Kina där vegetationen är integrerad.
Det är ingen tvekan om att intresset för grönskande städer växer så
det knakar. Från Singapore via Schweiz till Storbritannien ses gröna tak, skogsklädda hus och andra typer av vertikalodlingar breda ut sig.

Takterass i Malmö , Västra hamnen.
Takterass i Malmö , Västra hamnen.

Här i Sverige byggdes världens första botaniska takterass i Malmö.
Kanske är det inte så konstigt. Mer än hälften av jordens befolkning
bor idag i städer och andelen växer snabbt. Men vi är fortfarande helt beroende av naturen runtomkring oss. Den ger oss mat, syre, lagom temperatur och inte minst – ett ökat välbefinnande, visar forskning.
Om vi ska fortsätta kunna bo i städer och må bra så behövs naturen där också. Fåglar som sjunger, bin som surrar och växter som blommar.
Så låt framtidens skogsstäder växa! 

Träd och buskar på svenska balkonger – går det? Läs mer här!