Odla Shiitake i din egen trädgård

Egenodlad svamp på stock är ett relativt nytt fenomen i västvärlden. Det är både enkelt och billigt samtidigt som naturen får göra det mesta jobbet. Kloka hem ger dig de bästa tipsen för en lyckad svampskörd.

Att odla matsvamp på trästockar har fått ett uppsving den senaste tiden och intresset ökar stadigt. I Sverige finns bland annat företagen Ecofungi och Matskogen, som har specialiserats sig på att preparera pluggar med mycels från olika svampsorter. I Simmenäs i Alingsås hålls också endagskurser i svampodling som leds av permakulturdesignern Daniel Bävernnäs. Efter att ha fått många förfrågningar så ordnar Matskogen fler workshops kring svampodling, på många olika platser i Sverige i år.
Men även om intresset för stockodling är på framväxt är det fortfarande relativt ovanligt i Sverige, jämfört med i Japan och Kina där man odlat svamp på det här sättet i flera decennier. Även i USA finns det flera kommersiella odlingar, från vilka de svenska pionjärerna kunnat inhämta kunskap och inspiration.
Så hur går då svampodling i stock till? Och vilka material behövs i processen?

Träpluggar med levande svampmycel för odling på stockar Daniel Bävernäs. Matskogen
Träpluggar med levande svampmycel för odling på stockar


De allra populäraste svampsorterna att odla är shiitake och ostronskivling. Här utgör stockar av ek, lönn, björk eller andra lövträd en bra grogrund för odlingen. Det är viktigt att undvika barrträd eftersom de innehåller svampdödande hartser.

Den optimala stocken är rätt så nyfälld, cirka en meter lång och har en diameter på ungefär 10-15 centimeter. Det är viktigt att svampen ympas in i stockarna inom tre veckor eller mindre efter att de kapats till i rätt storlek.
Innan mycelet, det vill säga den vegetativa delen hos svampar, ympas in behöver det borras lagom stora hål i stocken med cirka 10-15 centimeters mellanrum. De preparerade mycelpluggarna (som går att köpa/beställa relativt billigt) slås sedan in med hammare i varje hål. Hålen täcks därefter med smält bivax, som hindrar andra bakterier att komma in i hålet.

Om stocken har blivit för torr – det märks ofta genom att den är lättare än när du började odla svamp i den – kan du blöta upp den. Stapla sedan stockarna på en plats som är skuggig året om eller täck med skuggväv.
Efter att stockarna ympats är den stora uppgiften att hindra dem från att torka ut. Det är den vanligaste orsaken till att skörden misslyckas. Stockarna kan exempelvis blötas upp i en tunna eller vattnas. Mest kritiskt är det på våren när det ofta är torrt väder.
I övrigt är det bara att vänta och låta naturen göra jobbet. Det är bra att ha en stor portion tålamod med sig i odlingsprocessen, eftersom den första svampskörden kan dröja i upp till ett år.
Ympas mycel in på våren går det i bästa fall att skörda redan samma höst, men vanligast är nästa år. Efter det kan stockarna fortsätta ge skörd under flera år beroende på träslag och skötsel. En normalstor stock ska kunna ge minst ett halvt kilo svamp per år om den sköts väl. l

Ur Kloka hem 1/2019