Hus för gemenskap

Flerbostadshuset i Tomtebo, utanför Umeå, är en grön liten pärla i massiv trä. De två huskropparna förenas av en innerträdgård – fylld av olivträd, vindruvor och bambu. Det är ett hus för trygghet, gemenskap – och möten.

Text Varis Bokalders    KH 1/15

Nydala i Tomtebo är ett kretsloppsanpassat, energisnålt flerfamiljshus i trä med stora sociala möjligheter. Här finns 32 lägenheter om ett till fyra rum och kök, fördelade på fyra våningar i två parallella huskroppar som förenas av en gemensam innerträdgård, allt under ett stort tak.
I innerträdgården möts man dagligen, umgås och njuter av bland annat olivträd, citronträd, fikonträd, vindruvor och bambu. Här finns även en porlande bäck med strandväxter och vackra golv i trä och sten.

Våningsplanen har loftgångar mot innergården som förenas med broar vid hissen. Varje lägenhet har en balkong utåt mot friska luften och en inåt mot den gemensamma gården.
Våningsplanen har loftgångar mot innergården som förenas med broar vid hissen. Varje lägenhet har en balkong utåt mot friska luften och en inåt mot den gemensamma gården.

Huset har varit bebott sedan hösten 2006.
Våningsplanen har loftgångar mot innergården som förenas med broar vid hissen och därigenom klarar man sig med en hiss för bägge huskropparna. Varje lägenhet har en balkong utåt mot friska luften och en inåt mot den gemensamma gården. I lägenheterna har man strävat efter en temperatur på 20 grader och i vinterträdgården ett klimat på cirka 13 grader, men det har varit något varmare både i lägenheterna och i vinterträdgården.

Staffan Westfal bor med sin fru i en av lägenheterna i Tomtebo. De flyttade in 2006 och stormtrivs fortfarande.
Staffan Westfal bor med sin fru i en av lägenheterna i Tomtebo. De flyttade in 2006 och stormtrivs fortfarande.

Vid en av loftgångarna sitter Staffan Westfal som bor med sin fru i en av lägenheterna i Tomtebo. Han trivs.
– Det är en trevlig och vacker miljö att bo i, säger han.
Paret flyttade in i sin trerummare 2006 och fick då betala 820 000 för sin bostadsrätt. Månadskostnaden ligger på 6800 kronor inklusive allt såsom värme, el, vatten, sophantering och tv.
Den ekologiska visionen har varit att bygga ett kretsloppsanpassat hus med sunda material, liten klimatpåverkan, låga emissioner och låg elektromagnetisk strålning. De boende har gemensam källsortering och egen kompostering av matavfall i komposttrummor i en särskild byggnad.
Staffan Westfal berättar att mycket i huset sköts av de boende. Det finns en trädgårdsgrupp som sköter gräsmattor och innergård, en vaktmästargrupp som sköter pannrum och köper pellets, en kompostgrupp som sköter trumkomposterna och sopsorteringen och en nöjeskommitté som ordnar fest tre till fyra gånger om året.
Den sociala visionen har varit ett hus för människor i alla åldrar, där kontakter, gemenskap och trygghet skapas och där boende, arbete och fritid kan blandas. Det finns gott om gemensamma utrymmen och naturliga mötesplatser och stora möjligheter till boendeinflytande.

Loftgångarna blir som ett extra rum.
Loftgångarna blir som ett extra rum.

– Det blir ett socialt liv där man känner grannarna, säger Staffan. Men ljudisoleringen mellan lägenheterna är mycket god. Sitter jag och läser, fikar eller äter på altanen, kan jag visserligen höra bestick mot porslin och pågående samtal, men inget som stör. Vi har avskaffat matplatsen i köket och sitter mest på vår altan in mot gården och äter. Det känns enbart trevligt, som att sitta på en egen restaurang. Kommer sedan någon granne förbi är det bara att slå sig ner. Man skulle kunna säga att det är något av bykänsla här i huset. Av det skälet borde huset kanske heta Tomteby, säger han och ler. 

Exotiska växter trivs bra i den stora gemensamma hallen.
Exotiska växter trivs bra i den stora gemensamma hallen.

 

Huset har projekterats av arkitekten Anders Nyquist med läkaren Mats Wolgast som kretsloppskonsult och trädgården är ritad av Eva Larsson.