Grotto Sauna/Partisans

Grotto Sauna

Om världen gick under i morgon torde Georgian Bay vara den plats som flest bastuälskare önskade att de hade hunnit besöka före dagarnas slut.

 Det vill säga om de hade känt till vad som finns där. Inte nog med att Grotto Sauna ligger nästan på andra sidan Jorden – i Kanada, vid Lake Huron, strax norr om Toronto. Den ser inte heller mycket ut för världen. Vilket är meningen.

Exteriört smälter det förkolnade cederträet in i granitklipporna, byggnadens räta vinklar till trots. Interiört har arkitekterna inspirerats av förhistoriska, italienska grotto, håligheter i bergen där tidiga italer – ismannen Ötzi kan ha varit en av dem – sökte skydd och levde sina dagar. Men också av det kanadensiska landskapet, Huronsjöns vågor och de mjuka linjer som uppstår när vatten nöter mot sten under miljontals år.


Arkitekterna använde 3D-teknologi när de utformade interiörens cederträ, dess paneler, sitsar och fönsteröppningar, för att efterlikna omkringliggande klippformationer. Träslaget valdes för dess arom, varma ton, tålighet mot röta och lokala prägel. Det enda icke-naturliga materialet är en tunn aluminiumfolie som gömts bakom panelerna. Detta för att isolera och stoppa allt luftdrag från träets oundvikliga expansion och kontraktion under vädrets och årstidernas makt.
Och så har vi National Geographic, som utnämnt bastun till en av bästa i världen att avnjuta en solnedgång på.
Mer om bastun finns att läsa på partisanprojects hemsida.