Braskaminer – gammalt inte alltid bäst

Mindre vedförbrukning, färre oförbrända kolväten, radikalt mindre stoft. Visst kan vissa saker ha varit bättre förr, men det gäller definitivt inte braskaminer.

Våren 2016 genomförde Energimyndigheten sitt hittills största test av braskaminer. Siffrorna som framkom kan tolkas som så positiva att de är svårt att hitta något bra argument för att inte byta ut sin gamla kamin mot en nyare.

När det gäller vedförbrukningen kan denna minska med upp till 20 procent. Det betyder inte bara att dina uppvärmningskostnader minskar, utan också att du slipper hugga och klyva lika mycket ved.

När det gäller oförbrända kolväten visade testet att skillnaden i utsläpp mellan nyare kaminer är stor, men att utsläppsminskningen fortfarande är mellan 50 och 85 procent lägre än från äldre kaminer.

Även utsläppen av stoft, däribland sot, som man vet påverkar hälsan – främst andningsvägarna, hjärta och blodkärl – visade sig vara betydligt mindre från nyare modeller – som bäst upp till 80 procent lägre än dem från äldre.

Att byta sin kamin innebär förstås en extra kostnad som inte alla har råd med. Men om du en dag upptäcker att ekot i plånboken försvunnit och du inte behöver leta med ljus och lykta för att hitta en slant bjuder Kloka hem här på ett urval braskaminer att fundera på inför ett eventuellt byte.

 

Contura

Välj en kamin med rätt effekt för ditt hus och dina behov. En braskamin med för låg effekt i förhållande till ditt hus kan innebära tätare eldning utan att du får den värme du vill ha. Och om kaminen ger för mycket värme blir eldningen onödigt dyr samtidigt som verkningsgraden blir sämre eftersom du inte kan elda optimalt.

Keddy K1130

Braskaminer – att tänka på
•  Minskade utsläpp från kaminen innebär också minskade utsläpp till utomhusluften.
•  Välj en kamin med rätt effekt för ditt hus och dina behov. En braskamin med för låg effekt i förhållande till ditt hus kan innebära tätare eldning utan att du får den värme du vill ha. Och om kaminen ger för mycket värme blir eldningen onödigt dyr samtidigt som verkningsgraden blir sämre eftersom du inte kan elda optimalt.
•  Nyare kaminer har en bättre verkningsgrad, ofta mellan 75 och 80 procent, att jämföra med de äldre kaminerna vars verkningsgrad låg ungefär 20 procentenheter lägre.
•  En kamin med hög verkningsgrad ger oftast ifrån sig lägre utsläpp.
•  Moderna kaminer är ofta mer lufttäta, vilket gör det lättare att få förbränningsluften dit man vill, med effektivare förbränning som resultat.
•  Uppvärmningen och förbränningen blir också bättre om braskaminen kan anslutas så att den hämtar kall utomhusluft, eftersom denna är mer syrerik, samtidigt som redan uppvärmd inomhusluft inte går till spillo.

Växthusneutral bränning

Restprodukter som används till någonting annat. Kan det bli mer miljövänligt än så?

För det är just vad pellets är, en restprodukt från skogsindustrin som bearbetas och komprimeras till små pelletsbitar som du sedan kan bränna upp och omvandla till värme, antingen för att njuta av den direkt eller för att värma vattnet i husets värmesystem.
Miljönyttan visar sig på flera sätt. Dels har pellets bättre förbränningsegenskaper än både ved och flis, med en bättre och stabilare förbränning, vilket gör att du slipper elda upp onödigt mycket bränsle. Dels är utsläppen av kolväten och partiklar lägre, och eftersom den koldioxid som avges är samma mängd som en gång togs från luften av trädet bidrar inte pelletsförbränning till växthuseffekten.

Fiffigt nog arbetar pelletskaminer till stor del automatiskt, vilket betyder att de behöver en liten mängd elektricitet för att fungera. Elen driver bland annat skruven som matar fram pelletsen till brännaren, tänder kaminen och driver konvektionsfläkten som blåser den varma luften ut i rummet.
Nu är förstås inte hela processen automatiserad. Självklart måste du fylla på med pellets då och då, men de flesta kaminer har möjlighet att fyllas under drift, något som underlättar hanteringen av kaminen. Vintertid torde kaminens pelletsförråd behöva fyllas ungefär en gång per dygn. Beroende på kaminmodell är det också viktigt att den askas ur och att brännkoppen hålls ren. Horisontellt och undermatade brännare är dock i stort sett självrensande.

Pelletskaminer
• Pelletskaminer behöver el för att fungera, och många modeller har möjlighet att drivas vidare med batteri vid ett eventuellt strömavbrott.
• Pelletskaminer kan styras av en termostat, som antingen finns inbyggd i kaminen eller finns att köpa som tillval.
• Pelletskaminer ger ifrån sig ljud, upp till 61 decibel vid högsta effekt, enligt tester som gjorts av Energimyndigheten. Det kan jämföras med luftvärmepumpar och varmluftsugnar som i samma test kom upp i som mest 60 respektive 56 decibel.Vid lägre effekt låter kaminerna naturligtvis mindre.
• Vikten på pelletskaminer kan variera en hel del, men de flesta ligger mellan 100 och 150 kilo.
• En pelletskamin kan ersätta upp till 80 procent av elanvändningen för uppvärmning, beroende på kaminens effekt och placering samt husets yta och planlösning. Eftersom kaminerna oftast går på låg effekt (omkring 2–4 kW) är det den som eventuella köpare ska jämföra.

Pelletskamin KMP
Pelletskamin

Pelletskamin från KMP, tillverkad i gjutjärn på Öland med hög verkningsgrad och stor glasruta. Styrpanelen, med både timer och termostat, ger dig möjlighet att reglera värmen. Cirka 31 000 kr.