Femvåningshuset BIQ House i Wilhemsburg
Femvåningshuset BIQ House i Wilhemsburg

Världens första alghus

Grönt slem. Det är hemligheten bakom femvåningshuset BIQ House i Wilhemsburg. Eller, om vi ska vara noga, är hemligheten blågrön.

Grönt slem. Det är hemligheten bakom femvåningshuset BIQ House i Wilhemsburg. Eller, om vi ska vara noga, är hemligheten blågrön.

Det är nämligen via väggar uppbyggda av ihåliga glaspaneler – 2,5 gånger 0,7 meter stora – fyllda med blågröna alger som BIQ House

får sin elektricitet.

Rent tekniskt går det till på följande vis: Solen marinerar algerna med solljus som omvandlas till elektroner. När algerna andas och låter fotosyntesen göra vad nu fotosyntes gör flyttas elektroner från ett ställe till ett annat. Dessa elektroner fångas sedan in och används som elektricitet till gagn för husets invånare. Puts väck med fossila bränslen!

Och inte nog med det. Det solljus som inte absorberas av algerna samlas i stället i ett batteri och kan användas för direkt uppvärmning av hus eller varmvatten eller sparas i borrhål fyllda med saltvatten för senare användning.

BIQ-huset visar om något att framtidens fasader kommer att duga till betydligt mer än att bara vara estetiskt utformade skydd mot vädrets makter.

För övrigt kan nämnas att Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm är i färd med ett liknande bygge, där ett av förslagen är just att bygga väggar med alger som producerar gas. •