Vi kommer att ha kapaciteten att bygga hälften av alla flerbostadshus i trä till 2025, vilket skulle halvera koldioxidutsläppen. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT
Vi kommer att ha kapaciteten att bygga hälften av alla flerbostadshus i trä till 2025, vilket skulle halvera koldioxidutsläppen.

Trähusets återkomst

Att bygga flerbostadshus i trä kan halvera klimatpåverkan, men trots detta byggs endast 10 procent av alla flerbostadshus i trä. Nu har regeringen satsat sex miljoner kronor på utveckling inom industriellt träbygge.
”Jag tror att den här utvecklingen kommer att fortsätta, både ekonomi och ekologi drar åt samma håll”, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

I dag svarar byggprocessen och materialen för i snitt 50 procent av en byggnads klimatutsläpp och i många fall är andelen betydligt högre, enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.
Under 2012 släppte byggsektorn ut lika mycket som personbilar och sedan dess har byggandet ökat kraftigt. För vissa hus tar det 50 år i drift för att utsläppen från driften ska bli lika stora som utsläppen från själva byggprocessen.

– Alla krav när det gäller energianvändningen gäller bara på driften. Därför har jag gett i uppdrag både till Boverket och till de utredare som nu är tillsatta för att se över Boverkets byggregler att ändra och ta fram nya förslag på hur vi ska se det här ur ett livscykelperspektiv i stället, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (Mp).

Intresset ökar

Enligt en rapport från Sveriges träbyggnadskansli kommer vi att ha kapaciteten att bygga hälften av alla flerbostadshus i trä till 2025, vilket skulle halvera koldioxidutsläppen.

Sandra Frank, som arbetar på byggbolaget Folkhem trä, tycker att utvecklingen har gått alldeles för långsamt men ser att intresset från kommuner ökar.

– Alla handskas med klimatmålen och i min värld är det inte så svårt att uppnå dem. Bara att framställa cement – det pulver man framställer betong av – släpper ut mer än dubbelt så mycket av den koldioxid som flyget släpper ut i världen. Det är obegripligt att man inte pratar om det. Det är en icke-fråga, säger hon.

Små företag i bräschen

Det är fortfarande bara 10 procent av alla flerbostadshus som byggs i trä. Både Peter Eriksson och Sandra Frank tror att detta bland annat kan förklaras med att det finns en kultur och tradition i byggindustrin av att arbeta med betong och att utbildningarna fortfarande är väldigt fokuserade på betong som byggmaterial.

– Därför tar det längre tid än vad man kanske skulle tro att göra en omställning. Det är också därför det inte är de stora företagen som har gått i bräschen, utan det är mindre företag på mindre orter som har utvecklat de nya metoderna, antingen själva eller ihop med universiteten, säger Peter Eriksson.

I dag används kalksten för att framställa cement i Sverige och i många andra länder används sand. Sand och kalksten är råvaror som så småningom kommer att ta slut. Träd kan däremot huggas ned och planteras om. Växande skog binder dessutom koldioxid. 

– Våra barn kommer tänka att vi inte hade behövt bygga med betong. Jag tror att våra barn kommer tänka att det är lika dumt som att vi tvättar bilar med dricksvatten. Vi använder resurser som tar slut, säger Sandra Frank.

Ska öka kunskapen

För att skynda på processen ska pengarna regeringen satsar bland annat användas för att öka kunskapen om industriellt träbygge. Dessutom ska regel­verket ses över.

–  Jag har varit och besökt flera träindustrier och pratat med dem, om det finns regler i övrigt som kan missgynna dem som vi borde titta på. Där håller vi också på och ser vad vi kan göra, säger Peter Eriksson.

Bostadshus i trä

I rapporten på uppdrag av Sveriges Träbyggnadskansli noterar man att  Sverige kan ha kapacitet att bygga hälften av alla flerbostadshus i trä till 2025. Ett industriellt flerbostadshus har 40 % lägre CO2 utsläpp än ett jämförbart betonghus. Det kan också bidra till  8 000 nya jobb inom prefabricering i fabriksmiljö och även flytta jobb från storstäderna till landsbygden.

1874 förbjöds byggande av flerbostadshus med trästomme på grund av risk för brand. Det var förbjudet  fram till 1994 att bygga trähus med fler än två våningar.

Med moderna trähus menas flerbostadshus med vertikalt bärande stomme i trä som är byggda efter 1994. Stockholms centralstation, Stockholms slott och gamla delarna av Östermalm är exempel på gamla träbyggnader.