Trä inomhus är välgörande för hälsan på en rad olika sätt. Det bekräftar nu forskare vid Linköpings universitet. Leif R Jansson / TT
Trä inomhus är välgörande för hälsan på en rad olika sätt. Det bekräftar nu forskare vid Linköpings universitet.

Trä i hemmet får dig att må bättre

Trä i hemmet medför stora fördelar för hälsan. Det visar det nya forskningsprojektet Wood2new vid Linköpings universitet.

Att gå i skogen ska vara bra för välbefinnandet, det har länge varit känt. Nu har forskare kommit fram till att trä inomhus kan vara minst lika bra. Detta visar det treåriga forskningsprogrammet Wood2new, ett samarbete mellan Linköpings universitet och fem andra europeiska länder – Belgien, Österrike, Storbritannien, Norge och Finland.

Studien handlar om hur trä kan påverka vår hälsa positivt. Ångan från exempelvis en varm dusch tas upp av trä och avges sedan i form av kondens som i sin tur håller kvar värmen från duschen. Detta ska enligt forskarna bidra till välbefinnande. 

– Ofta pratas det om att trä upplevs som ett varmt material, både visuellt och estetiskt. Strukturen i exempelvis trägolv uppfattas som tempererad och det kommer troligen från buffringsförmågan av vattenånga, säger Tomas Nord, lektor vid Linköpings universitet, som leder projektet Wood2new.

Trä påverkas av omgivningen

Bland andra positiva egenskaper kan träet alltså hjälpa till att jämna ut luftfuktigheten inomhus samt bidra till känslan av ett varmare rum. 

– När man utsätter trä för till exempel fukt eller ånga tar materialet upp det och då fukten kondenserar avger träet värme. Det kan användas till att hjälpa till att värma upp rum då det jämnar ut luftfuktigheten och rummets värme över dagen. Att ha träväggar i exempelvis badrum skulle alltså kunna användas som värmeväxlare, då temperaturen kan sänkas för att spara energi. 

Projektet vid Linköpings universitet bekräftar forskning som redan finns. Tidigare studier har visat att människan mår bra av att vistas ute i naturen och omge sig av träd, men nu står det klart att obehandlat trä har fler positiva egenskaper än så. 

– Trä som är obehandlat ses som naturligt, målat eller lackat material upplevs som mindre naturligt och det är det naturliga vi upplever som positivt. Målet med den här studien har varit att undersöka vad som tidigare sagts om att träd och skog är bra för välmåendet och utveckla det. Det har bland annat konstaterats att sjukhuspatienter som vistas i rum med trämöbler mår bättre och tillfrisknar snabbare, säger Tomas Nord. 

Hur ska konsumenterna tänka kring det här? Bör vi köpa mer trämöbler?

– Vad vi har sett så har trä positiva effekter, så när man överväger hur inomhusmiljön ska se ut kan man involvera andra aspekter än gamla tankesätt som att trä möglar. Väg in att trä kan påverka oss positivt. 

TRÄ

  • Att omge sig med trä kan bidra till ett upplevt välbefinnande.
  • Trä i husets stomme binder koldioxid och är därför klimatsmart.
  • Trä kan bidra till snabbare och mer miljövänliga byggen eftersom det är ett lättillgängligt material.
  • Mjuka träslag som furu och gran är mer öppna och har lite bättre fuktbuffrande förmåga jämfört med ek eller andra hårdare lövträslag.