• De nedre 40 meterna av varje torn används som en vattenreservoar.
    De nedre 40 meterna av varje torn används som en vattenreservoar.

Nu är världens högsta vindkraftverk färdigt

Världens högsta vindkraftverk har byggts i Gaildorf i sydvästra Tyskland. Men det som gör det särskilt intressant är att det samtidigt är ett vattenkraftverk som kan lagra energi.

Vindkraftverket som nu kan stoltsera som världens allra högsta byggdes nyligen i Gaildorf i närheten av Stuttgart i sydvästra Tyskland. Tornet är 178 meter högt och den totala höjden, från botten till rotorbladens topp, är hela 264,5 meter.

Det mäktiga vindkraftverket ingår i ett nytt pilotprojekt med ytterligare tre turbiner som även de är mycket höga – 155 meter i tornhöjd. Tillsammans producerar de fyra turbinerna i genomsnitt 10 500 MWh per år, vilket skulle vara tillräckligt för att försörja över 1 000 amerikanska hushåll.

Den höga höjden gör stor skillnad för mängden energi som produceras. För varje extra meter i turbinhöjd ökar den årliga energiproduktionen nämligen med 0,5-1 procent till följd av minskad turbulens och högre vindhastigheter.

Kan lagra energi

Men det som gör vindkraftverken världsunika är inte bara att de är höga utan också att de har förmågan att lagra energi. De nedre 40 meterna av varje torn används som en vattenreservoar. Dessa är i sin tur kopplade till ett pumpkraftverk med en damm som ligger beläget på en lägre nivå än vindkraftverken.

När vindkraftverket producerar ett överskott på el så kan energin bevaras genom att vattnen pumpas upp i tornen. När det å andra sidan är underskott på el, då det till exempel blåser för lite, kan det lagrade vattnet släppas på för att få el.

Ger oavbruten strömförsörjning

Detta gör dem till kombinerade vind- och vattenkraftverk som kan garantera kontinuerlig och oavbruten strömförsörjning till tyskarna, enligt det tyska företaget Max Bögl Wind AG, som tillsammans med GE Renewable Energy står bakom bygget. Det gör också att elpriserna kan hållas nere för de tyska innevånarna. 

Gaildorfs pilotprojekt

Världens högsta vindkraftverk med möjlighet att lagra energi har byggts i Gaildorf i Tyskland. Pilotprojektet har kostat cirka 680 miljoner kronor och förväntas generera intäkter på cirka 63 miljoner kronor per år.