• Stefano Boeri Architetti
  • Kina planerar att ha sin första gröna stad redo för inflyttning redan år 2020. Bostäder, kontor, hotell, allt ska vara klätt i grön natur – som suger åt sig växthusgaser och återgäldar med syre. Stefano Boeri Architetti
    Kina planerar att ha sin första gröna stad redo för inflyttning redan år 2020. Bostäder, kontor, hotell, allt ska vara klätt i grön natur – som suger åt sig växthusgaser och återgäldar med syre.
  • Stefano Boeri Architetti

Kina satsar på gröna städer

Som ett led i kampen mot luftföroreningar planerar Kina att bygga hela städer där vegetation är integrerad. Uppgiften har lagts på italienska arkitekten Stefano Boeri – som redan startat projektet med två skogstorn. 

Grönt så långt ögat når. Både horisontellt och vertikalt. En skogsstad. Det är italienska arkitekten Stefano Boeris vision för ett i tiden inte alltför avlägset Kina.

– Inte bara en eller två, utan 100 eller 200 byggnader, alla med träd och buskar på fasaderna, förklarar han för The Guardian.

Tanken är att Kina ska ha sin första gröna stad redo för inflyttning redan år 2020. Bostäder, kontor, hotell, allt ska vara klätt
i grön natur. Som suger åt sig växthusgaser och återgäldar med syre.

”Kinas första skogsstad”

För Stefano Boeri är skogsstaden måhända en fjäder i hatten, ett spektakulärt sätt att ta sig an miljöproblem. För Kina är det närmast en nödvändighet.

Landet dras med enorma problem med smog och miljöförstöring. En miljon människor uppskattas ha dött till följd av luftföroreningar år 2012. Det är en tredjedel av de totala dödsfallen globalt orsakade av hälsofarlig luft, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Till skillnad från USA, där den nya administrationen verkar vilja fortsätta hålla hand med fossilindustrin, går den andra supermakten Kina motsatt väg och gör vad den kan för att gå en miljövänlig framtid till mötes. Landet satsar stort på solkraft, miljöforskning och jobbar febrilt för att komma tillrätta med översvämningar, jorderosion och föroreningar. Nyligen drog de kinesiska myndigheterna också tillbaka planerna på att bygga hundra nya kolkraftverk.

Och så planeras Forest cities. Skogsstäder. För närvarande tänker man sig en utbyggnad av miljonstaden Luizhou i södra Kina.

– Vi arbetar intensivt med att rita alla de olika byggnaderna. Jag tror att de kommer att sätta igång bygget i slutet av året. Till år 2020 skulle vi kunna ha Kinas första skogsstad, säger Stefano Boeri till The Guardian. 

Höghus med 23 trädarter 

Tanken är att bygga ut befintliga städer i ett grönt stråk över landet. Näst på tur kan Shijiazhuang vara, en mångmiljonstad i norra delarna av landet och en av de tio värst förorenade.

Ett mindre projekt i Nanjing i östra Kina har redan tagit de första spadtagen. Det gäller två höghus, signerade Stefano Boeri, draperade med 23 trädarter och över 2 500 buskar. Byggnaderna ska rymma kontor, ett lyxhotell, ett museum och en arkitektskola. 

Stefano Boeri själv beskriver projektet som den arkitektoniska motsvarigheten till en hudtransplantation, med syfte att ge nytt liv åt en litet hörn av Kinas vildvuxna urbana och nedsmutsade miljöer. Förebilden är två liknande höghus som arkitekten ritat i hemstaden Milano. 

”En del av lösningen”

Enligt egna beräkningar ska de trädbevuxna höghusen kunna suga åt sig 25 ton koldioxid årligen från Nanjings luft och producera 60 kilo syrgas om dagen.

Hur rimliga dessa siffror är har Göran Finnveden, professor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, ingen direkt uppfattning om, men däremot ser han positivt på det italiensk-kinesiska projektet.

– Träd och grönstrukturer fyller ju många funktioner. De kan till exempel rena luft, suga upp partiklar, dämpa buller, suga upp koldioxid, reglera vattenflöden om det regnar kraftigt, skapa ytor för rekreation. Så spontant, utan att känna till detaljerna om projektet, tycker jag det låter bra, säger han till Dagens ETC.

Hur långt kan det här räcka när det gäller att lösa problemet med dålig luft?

– Det är klart att det här ensamt inte löser problemen i Kina med luftföroreningar, men det är en del av lösningen. 

Så ska Beijing bli renare 

  • I januari 2017 meddelade myndigheterna i huvudstaden Beijing att det finns planer på att upprätta en särskild miljö- polisavdelning för att se till att miljölagar och regler efterlevs i den hårt nedsmutsade staden. Förslaget kommer som ett svar på ett allmänhetens missnöje med luftkvaliteten i staden.
  • I den senaste kinesiska femårsplanen från 2016 togs beslut om ännu hårdare begränsning av utsläppen av växthusgaser. Handeln med utsläppsrätter utökas från och med 2017 till att omfatta hela landet.
  • I Hong Kong, där invånarna årligen slänger i genomsnitt 10 kilo elektroniskt skräp, har myndigheterna satt som mål att 55 procent av stadens avfall ska återvinnas.