Våren 2015 – planering och visionering

Vi fortsätter att planera och söka inspiration. Vi läser och tittar på allt vi kan komma över om containerhus och husbyggande i allmänhet. Vi kollar på tomtkartan och åker till tomten titt som tätt för att försöka förstå hur vi ska göra med allt och hur det till slut kommer att bli.

Thomas får kontakt med en underbar handläggare på bygglovsenheten på Värmdö kommun som är väldigt hjälpsam och svarar på alla tusentals frågor som vi har. Går det ens att få igenom ett bygglov för ett liknande hus? Jo då, blir svaret, bara vi följer gällande byggregler och löser alla praktiska saker med isolering, energiförbrukning, handikappanpassning etc.

Vi diskuterar saken med vår bank och får efter en inlämnad byggkostnadsberäkning klartecken till både köp av tomten samt löfte om byggkredit. Att skriva beräkningen var svårt, vi vill ju köpa så mycket begagnat som möjligt, hur skulle vi räkna då? Till slut får vi ändå ihop det så som vi tror att det kommer att kunna bli.

I mars går det att se hur tomten ser ut när snön har smält undan. Den består av en smal infart från vägen och sedan en liten platå fyra meter högre upp. Det är där huset ska stå. Efter det kommer en bergsravin som leder upp till den övre delen av tomten, den består av glesare skog och gränsar till en allmänning. Höjdskillnaden är totalt ca 20 meter. Utsikten från övre delen av tomten är fantastisk!

Och så börjar vi rensa vinden och förråd i radhuset. Huset måste ju säljas snarast så att vi får loss pengar. Jag har bott i det huset i nio år och Thomas i fem år så det finns mycket saker... Jag rensar barnkläder, skor och vuxenkläder på vinden en hel helg och sedan fyller jag och min tonåring bokstavligen hela bilen med kassar och lådor. Vi åker till Fisksätra kyrka som tackat ja till att ta emot allt. Jag vet inte om de förstått hur mycket det skulla vara... På vägen dit har tonåringen de sista kassarna vi klämde in i bilen i knät.