Klokahem nr 1, 2016

Vi människor utnyttjar resurserna bättre om vi bor nära varandra, men varför? Och är den gröna staden möjlig?

Vi människor utnyttjar resurserna bättre om vi bor nära varandra, men varför? Och är den gröna staden möjlig? Kloka hem skriver om stadsboende. Dessutom eko-hus, miljövänlig isolering och hantverk. 

Köp ditt nummer av tidningen här!​